ឧ៌កាសពិសេស !!!

វែនតា Big Vision ជួយបង្កើនការមើលរបស់លោកអ្នក

p

Big Vision ជួយធ្វើឲមើលច្បាស់

ធានាគុណភាព

ធ្លាប់ទេពេលមើលអក្សរមិនឃើញនៅពេលអានសៀវភៅ ឬពេលធ្វើការតូចៗដូចជាដេរប៉ាក់។ ថាបើធ្លាប់ជួបបញ្ហាអាចនិងកែខៃបាន យើងមានគ្រឿងយកមកបង្ហាញ វែនតាធំ Big Vision អស់កង្វល់រឿងមើលសៀវភៅមិនឃើញ ឬធ្វើការងារតូចៗមិនបានទៀតហើយ

Big Vision អាចជួយពង្រីកបានដល់ទៅ 160ដឺក្រេ  គ្រាន់តែពាក់វាលោកអ្នកនិងអាចមើលឃើញរបស់នោះបានច្បាស់វិញ អាចប្រើប្រាប់បានយូពីព្រោះវាមានទម្ងន់ស្រាល ងាយស្រួល គុណភាពល្អ

ពិសេស !!
[]
1 Step 1
អតិថិជនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនិង​លេខទូរស័ព្ទ តម្លៃពិសេស!!! $21.99 (ពី $32) ចំនួនមានកំណត់ ទិញ 2 តម្លៃ $36.99
កុំបន្លាយពេលវេលាពីឧកាសដ៏ល្អ បំរើសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ (អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញផ្ទាល់ពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់) ធានាគុណភាព
ឈ្មោះName
លេងទូរស័ព្ទPhone Number
Previous
Next

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនពិសេសបន្ថែមទៀត
เพิ่มเพื่อน

ការពិនិត្យរបស់អតិថិជន

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះសម្រាប់តម្លៃពិសេស
[]
1 Step 1
អតិថិជនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនិង​លេខទូរស័ព្ទ តម្លៃពិសេស!!! $21.99 (ពី $32) ចំនួនមានកំណត់ ទិញ 2 តម្លៃ $36.99
កុំបន្លាយពេលវេលាពីឧកាសដ៏ល្អ បំរើសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ (អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញផ្ទាល់ពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់) ធានាគុណភាព
ឈ្មោះName
លេងទូរស័ព្ទPhone Number
Previous
Next