ឧ៌កាសពិសេស !!!

ឈុតធុងបាសយកតាមខ្លួន ជាមួយមេក្រូហ្វូន

Multi-function Karaoke Speaker System

p

ផលិតផលមានការធានា

ផលិតផលថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត Party គឺ Multi-function karaoke speaker system លោកអ្នកអាចកំសាន្ត ឬ លំហែកាយបាន  អាចយកទៅបានគ្រប់ទីកន្លែង

☑️ មេក្រូហ្វូនដែលអាចតំឡើងកម្រិតសំលេងបាន
☑️ អាចប្រើប្រាស់ជាមួយ
-USB
-SD Card
-MMC card
-កំព្យូទ័រ
-ទូរស័ព្ទដៃ
☑️ មានវិទ្យុ FM
☑️ ប្រើប្រាស់កម្លាំងភ្លើងបាន 5V / 800 mA
☑️ 17.7 x 14.6 x 34.4 ស.ម
☑️ ធានារយះពេល១ឆ្នាំ

ពិសេស !!
[]
1 Step 1
អតិថិជនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនិង​លេខទូរស័ព្ទ
តម្លៃពិសេស!!! $65
( តម្លៃដើម $110 )
កុំបន្លាយពេលវេលាពីឧកាសដ៏ល្អ បំរើសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ (អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញផ្ទាល់ពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់) ធានាគុណភាព
ឈ្មោះName
លេខទូរស័ព្ទPhone Number
Previous
Next

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនពិសេសបន្ថែមទៀត
เพิ่มเพื่อน

មតិអតិថិជន

ចុះឈ្មោះសម្រាប់តម្លៃពិសេស
[]
1 Step 1
អតិថិជនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនិង​លេខទូរស័ព្ទ
តម្លៃពិសេស!!! $65
( តម្លៃដើម $110 )
កុំបន្លាយពេលវេលាពីឧកាសដ៏ល្អ បំរើសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ (អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញផ្ទាល់ពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់) ធានាគុណភាព
ឈ្មោះName
លេខទូរស័ព្ទPhone Number
Previous
Next