ឧ៌កាសពិសេស !!!

Simply Straight ធ្វើអោយសក់ត្រង់ស្រស់ស្អាតក្នុងរយះពេលដ៏ខ្លី

p

អតិថិជនមានទំនុកចិត្តព្រោះមានការធានា

ការច្នៃប្រឌិតថ្មីធ្វើអោយសក់ត្រង់ជាមួយSimply Straight

☑️ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
☑️ បង្កើនកំដៅបានយ៉ាងលឿន
☑️ មានអេក្រង់ឌីជីថលបង្ហាញពីការតម្ដើងលេខ
☑️ តម្លើងសីតុណ្ហភាពបានទៅដល់ 230 អង្សារ
☑️ ជួយកាត់បន្ថយសក់បែកចុង
☑️ ប្រវែងខ្សែ 27.5 x 7 x 4 ស.ម

ពិសេស !!
[]
1 Step 1
អតិថិជនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនិង​លេខទូរស័ព្ទ តម្លៃពិសេស!!! $29,99 (ពី $52) ចំនួនមានកំណត់ ទិញ2តម្លៃ $49,99
កុំបន្លាយពេលវេលាពីឧកាសដ៏ល្អ បំរើសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ (អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញផ្ទាល់ពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់) ធានាគុណភាព
ឈ្មោះName
លេងទូរស័ព្ទPhone Number
Previous
Next

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនពិសេសបន្ថែមទៀត
เพิ่มเพื่อน

ការពិនិត្យរបស់អតិថិជន

វិដីអូ
ទិញ
[]
1 Step 1
អតិថិជនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនិង​លេខទូរស័ព្ទ តម្លៃពិសេស!!! $29,99 (ពី $52) ចំនួនមានកំណត់ ទិញ2តម្លៃ $49,99
កុំបន្លាយពេលវេលាពីឧកាសដ៏ល្អ បំរើសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ (អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញផ្ទាល់ពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់) ធានាគុណភាព
ឈ្មោះName
លេងទូរស័ព្ទPhone Number
Previous
Next
ទិញ
[]
1 Step 1
អតិថិជនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនិង​លេខទូរស័ព្ទ តម្លៃពិសេស!!! ពី​$45

ទៅ$24,99


ពិសេស!!! 2 តម្លៃ 45,99$ ចំនួនមានកំណត់
កុំបន្លាយពេលវេលាពីឧកាសដ៏ល្អ បំរើសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ (អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញផ្ទាល់ពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់) ធានាគុណភាព
ឈ្មោះName
លេខទូរស័ព្ទPhone Number
Previous
Next

 Talk with Us On Line 


Untitled-3

 Follow Us With Facebook 


fb-logo

 See More Product Youtube 


YouTube-logo-light